Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

AK PARTİ’NİN ZAFERİ COŞKUYLA KUTLANDI

AK PARTİ’NİN ZAFERİ COŞKUYLA KUTLANDI
  • 04.07.2018
  • 9.760 kez okundu

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­ki­li Genel Se­çim­le­ri so­nuç­la­rı­nın ar­dın­dan Es­pi­ye’de va­tan­daş­lar, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ve AK Parti’nin za­fe­ri­ni büyük bir coşku ile kut­la­dı.
Seçim so­nuç­la­rı­nın belli ol­ma­sı­nın ar­dın­dan so­kak­la­ra taşan Es­pi­ye­li va­tan­daş­lar araç­la­rıy­la kon­voy oluş­tur­du­lar.
Korna ses­le­ri ve at­tık­la­rı slo­gan­lar­la Es­pi­ye so­kak­la­rı­nı in­le­ten va­tan­daş­lar kut­la­ma­la­ra Es­pi­ye Pazar yeri mey­da­nın­da devam etti.
Kent Mey­da­nın­da­ki kut­la­ma­la­ra Es­pi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Karadere İlçe Baş­ka­nı Ali Küçükaydın,İl Genel mec­lis Üye­le­ri ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ile Genç­lik ve Kadın Kol­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri de ka­tıl­dı.
Mey­da­na ku­ru­lan plat­form­dan Es­pi­ye­li Va­tan­daş­la­ra te­şek­kür ede­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Karadere,“Allah’ın iz­niy­le se­çi­min ba­şın­dan beri söy­lü­yor­duk. İkinci tur ha­ya­li ku­ran­lar hiç boşu bo­şu­na hayal pe­şin­de koş­ma­yın di­yor­duk ve ham­dol­sun mil­le­ti­miz bizi yine ya­nılt­ma­dı.Bu so­nuç­la­ra göre so­rum­lu­lu­ğu­muz bir kat daha artı Es­pi­ye­li Va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met et­mek­ten gurur du­yu­yo­rum her­ke­se te­şek­kür ede­riz”dedi.
AK Parti İlçe Baş­ka­nı Ali Küçükaydın ise, “Es­pi­ye­li ge­lecek gün­le­re daha güzel bir şe­kil­de devam edi­yor, te­şek­kür­ler Es­pi­ye, te­şek­kür­ler Tür­ki­ye. Ka­za­nan is­tik­rar oldu, ka­za­nan Es­pi­ye oldu, ka­za­nan Tür­ki­ye oldu, Allah siz­den razı olsun. Ka­za­nan Cum­hur İtti­fa­kı oldu, ka­za­nan adam gibi adam Recep Tay­yip Er­do­ğan oldu. Cum­hur it­ti­fa­kı neydi, Ye­ni­ka­pı ru­huy­du, yeni Tür­ki­ye’nin ye­ni­den inşa et­me­nin ad­re­siy­di. Bu ne­den­le Dev­let Bah­çe­li’ye ül­kü­cü kar­deş­le­ri­me de te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ