Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

Öztürk,”Yayla evlerinde gıda maddesi bırakmayın”

Öztürk,”Yayla evlerinde gıda maddesi bırakmayın”
  • 23.10.2017
  • 1.731 kez okundu

Yağ­lı­de­re il­çe­si­ne bağlı Üç­te­pe Bel­de­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Harun Öz­türk, yayla se­zo­nu­nun bit­me­siy­le köy­le­re dönen va­tan­daş­la­rı uyar­dı. Öz­türk, “Köy­le­re dö­ner­ken yayla ev­le­ri­ni­zi ta­ma­men bo­şal­tın” uya­rı­sın­da bu­lun­du.
Ekim ayı iti­ba­ri ile yayla se­zo­nu­nun artık bit­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­türk, “Yay­la­cı­lar artık yay­la­la­rı bo­şal­tı­yor­lar mez­ra­la­ra in­di­ler. Bu­ra­dan va­tan­daş­la­rı­mı­za şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Yay­la­lar­dan köy­le­re iner­ken ev­le­ri­ni­zi gıda üze­ri­ne ta­ma­men bo­şalt­ma­nız lazım çünkü böl­ge­miz­de ma­ale­sef terör olay­la­rı oldu. Tabi ki biz önce Allah’a sonra asker ve po­li­si­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz on­la­ra göz aç­tır­mı­yor­lar. Ancak se­zo­nun bit­me­si ve mev­si­min ise kışa dön­me­siy­le bun­la­ra gün do­ğu­yor. Yay­la­da boş kalan ev­le­re gi­ri­yor­lar bul­du­ğu yi­ye­cek­ler ile kışı çı­kar­tı­yor­lar. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mı­zı ben bir kez daha uya­rı­yo­rum. Yi­yecek hiç­bir şey bı­rak­ma­sın­lar in­şal­lah bu konu üze­rin­de du­rur­sak vatan ha­in­le­ri de ba­rı­na­maz” dedi.

Baş­kan Harun Öz­türk daha sonra yay­la­yı ge­ze­rek göçe ha­zır­la­nan bir aile­yi zi­ya­ret etti. Öz­türk, zi­ya­re­tin­de köye dön­me­den önce ev­le­ri­ni ta­ma­men bo­şalt­ma­la­rı ge rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ