Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

Espiye Tapu Müdürü Yücel görevine başladı

Espiye Tapu Müdürü Yücel görevine başladı
  • 23.10.2017
  • 2.372 kez okundu

Es­pi­ye Tapu Mü­dü­rü Kenan Ça­ğı­rır­can’ın Ti­re­bo­lu Tapu mü­dür­lü­ğü­ne atan­ma­sı ile bo­şa­lan ye­ri­ne Güce Tapu Mü­dü­rü Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel Atan­dı.
Ata­ma­sı ya­pı­lan Es­pi­ye Tapu Mü­dü­rü Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel il­çe­ye ge­le­rek yeni gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel, Es­pi­ye il­çe­si­nin şirin bir ilçe ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, il­çe­de hiz­met ve­recek ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Es­pi­ye’de ken­di­si­ni sıcak bir or­tam­da bul­du­ğu­nu söy­le­yen Kah­ya­oğ­lu Yücel, “İnsan­la­rı güler yüzlü ve yar­dım sever. Es­pi­ye gibi şirin bir il­çe­de görev ya­pa­ca­ğım için çok mut­lu­yum” dedi.
Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel Kim­dir?
Rah­met­li Gi­re­sun İl Tu­rizm Mü­dü­rü Meh­met Emin Kah­ya­oğ­lu’nun kızı olan Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel, Gi­re­sun’un Es­pi­ye il­çe­si Kaş­di­bi kö­yün­de dün­ya­ya geldi. İlko­ku­lu Yağ­lı­de­re’de Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni Gi­re­sun mer­kez­de ta­mam­la­dı.
1997 yı­lın­da Gazi Üni­ver­si­te­si Tapu Ka­dast­ro Mes­lek Yük­sek Okulu’ndan mezun olan Kah­ya­oğ­lu Yücel, Ordu mer­kez Tapu Mü­dür­lü­ğün­de gö­re­ve baş­la­dı. Bu­ra­da 2 yıl görev yap­tık­tan sonra Gi­re­sun Mer­kez Tapu Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı.2008 yı­lın­da Ordu Mer­kez Tapu Mü­dür­lü­ğü­ne müdür yar­dım­cı­sı ola­rak ata­nan Kah­ya­oğ­lu, ar­dın­dan An­ka­ra Al­tın­dağ, Göl­ba­şı, Art­vin Ar­ha­vi il­çe­le­rin­de müdür yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. An­ka­ra Al­tın­dağ Tapu Mü­dür­lü­ğün­de Müdür Yar­dım­cı­sı, Güce Tapu Mü­dür­lü­ğün­de Müdür iken Es­pi­ye Tapu ilçe mü­dü­rü ola­rak ata­nan Sel­cen Kah­ya­oğ­lu Yücel evli ve iki kız an­ne­si.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ